Chodov je štvrť Prahy, ktorá sa nachádza na území mestskej časti Praha 11, ktorú tvorí spoločne s Hájmi. Kedysi to bola samostatná obec, k Prahe bola pripojená v roku 1968. Odvtedy sa počet obyvateľov zvýšil tridsaťnásobne. Hustota zaľudnenia dosahuje 7 753 obyvateľov/km². Počet obyvateľov Chodova po obrovských prírastkoch v 70. a 80. rokoch 20. storočia stagnuje.

Park na Chodove

Iné projekty

upraviť