Praha 11 je mestská časť Prahy, ktorá má asi 80 000 obyvateľov. Je tvorená katastrálnymi územiami Chodov a Háje a leží na území mestského obvodu Praha 4. Vznikla na území spravovanom po pripojení k Prahe národným výborom Praha-Chodov. Od roku 1990 sa táto mestská časť nazývala Praha-Jižní Město.

Poloha
Sídlisko v časti Praha 11
Znak mesta
Vlajka mesta

Praha 11 je od centra Prahy vzdialená priemerne 12 km a je jedným z najhustejšie zaľudnených miest v Česku. Veľkú časť územia mestskej časti zaberajú sídliská Jižní Město I. a Jižní Město II., nazývané ľudovo Jižňák.