Choroby sklovca a očnej gule (MKCH-10)

H43 - H45: Choroby sklovca a očnej gule je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do VII. kapitoly MKCH-10 - Choroby oka a jeho adnexov.


H43 - CHOROBY SKLOVCA
 • H43.0 - Prolaps sklovca
  • Nezahŕňa:
   • syndróm sklovca po chirurgickom výkone pre kataraktu (H59.0)
 • H43.1 - Krvácanie do sklovca
 • H43.2 - Kryštalické depozity v sklovci
 • H43.3 - Iné zákaly sklovca
  • Membrány a šnúry sklovca
 • H43.8 - Iné choroby sklovca
  • Sklovec
   • degenerácia
   • odlúpenie
  • Nezahŕňa:
   • proliferatívnu vitreo-retinopatiu s odlúpením sietnice (H33.4)
 • H43.9 - Nešpecifikovaná choroba sklovca


H44 - CHOROBY OČNEJ GULE
 • Nezahŕňa:
  • choroby zachvacujúce viaceré štruktúry oka
 • H44.0 - Endophthalmitis purulenta
  • Panoftalmitis
  • Absces sklovca
 • H44.1 - Iné endoftalmitídy
  • Parazitárna endoftalmitída NS
  • Sympatická uveitída
 • H44.2 - Degeneratívna myopatia
 • H44.3 - Iné degeneratívne choroby očnej gule
  • Chalkóza
  • Sideróza oka
 • H44.4 - Hypotónia oka
 • H44.5 - Degeneratívne choroby očnej gule
  • Absolútny glaukóm
  • Atrofia očnej gule
  • Zánik očnej gule (phthisis bulbi)
 • H44.6 - Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso magnetické
  • Zadržané magnetické (staré) (cudzie) teleso v(vo)
   • prednej komore
   • vráskovci
   • dúhovke
   • šošovke
   • zadnej stene očnej gule
   • sklovci
 • H44.7 - Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso nemagnetické
  • Zadržané (nemagnetické) (staré) cudzie teleso v(vo)
   • prednej komore
   • vráskovci
   • dúhovke
   • šošovke
   • zadnej stene očnej gule
   • sklovci
 • H44.8 - Iné choroby očnej gule
  • Hemoftalmus
  • Luxácia očnej gule
 • H44.9 - Nešpecifikované choroby očnej gule


H45* - CHOROBY SKLOVCA A OČNEJ GULE PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • H45.0* - Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde
 • H45.1* - Endoftalmitída pri chorobách zatriedených inde
  • Endoftalmitída pri
   • cysticerkóze (B69.1†)
   • onchocerkóze (B73†)
   • toxokaróze (B83.0†)
 • H45.8* - Iné choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde


ZdrojUpraviť