Choroby oka a jeho adnexov (MKCH-10)

VII. kapitola - CHOROBY OKA A JEHO ADNEXOV (MKCH-10, H00 - H59)


Obsahuje tieto skupiny položiek

Kódy Popis
H00 - H06 Choroby mihalníc, slzných orgánov a očnice
H10 - H13 Choroby spojovky
H15 - H22 Choroby bielka, rohovky, dúhovky a vráskovca
H25 - H28 Choroby šošovky
H30 - H36 Choroby cievovky a sietnice
H40 - H42 Glaukóm - zelený zákal
H43 - H45 Choroby sklovca a očnej gule
H46 - H48 Choroby zrakového nervu a zrakových dráh
H49 - H52 Poruchy očných svalov, binokulárnych pohybov, akomodácie a refrakcie
H53 - H54 Poruchy videnia a slepota
H55 - H59 Iné choroby oka a očných adnexov


Nezahŕňa:

  • daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 - P96)
  • infekčné a parazitárne choroby (A00 - B99)
  • komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 - O99)
  • kongenitálne chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 - Q99)
  • choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00 - E90)
  • poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (S00 - T98)
  • nádory (C00 - D48)
  • subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 - R99)

Zdroj upraviť