Choroby zrakového nervu a zrakových dráh (MKCH-10)

H46 - H48: Choroby zrakového nervu a zrakových dráh je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do VII. kapitoly MKCH-10 - Choroby oka a jeho adnexov.


H46 - ZÁPAL ZRAKOVÉHO NERVU - NEURITIS NERVI OPTICI

Zahŕňa:

 • Neuropatiu zrakového nervu okrem ischemickej
 • Papilitídu zrakového nervu
 • Retrobulbárnu neuritídu NS

Nezahŕňa:

 • ischemickú neuropatiu zrakového nervu (H47.0)
 • neuromyelitídu zrakového nervu [Devicovu](G36.0)


H47 - INÉ CHOROBY ZRAKOVÉHO NERVU A ZRAKOVÝCH DRÁH
 • H47.0 - Choroby zrakového nervu nezatriedené inde
  • Stlačenie zrakového nervu
  • Krvácanie do pošvy zrakového nervu
  • Ischemická neuropatia zrakového nervu
 • H47.1 - Nešpecifikovaný opuch papily
 • H47.2 - Atrofia zrakového nervu
  • Temporálne zblednutie papily zrakového nervu
 • H47.3 - Iné choroby papily zrakového nervu
  • Drúzy papily zrakového nervu
  • Pseudoedém papily
 • H47.4 - Choroby chiasma opticum
 • H47.5 - Choroby iných zrakových dráh
  • Choroby zrakových dráh, nuclei geniculati a zrakového vetvenia
 • H47.6 - Choroby kôrového zrakového centra
 • H47.7 - Nešpecifikované choroby zrakových dráh


H48* - CHOROBY ZRAKOVÉHO NERVU A ZRAKOVÝCH DRÁH PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • H48.0* - Atrofia zrakového nervu pri chorobách zatriedených inde
  • Atrofia zrakového nervu v neskorom štádiu syfilisu (A52.1†)
 • H48.1* - Retrobulbárna neuritída pri chorobách zatriedených inde
  • Retrobulbárna neuritída
   • v neskorom štádiu syfilisu (A52.1†)
   • pri meningokokovej infekcii (A39.8†)
   • pri sclerosis multiplex (G35†)
 • H48.8* - Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených inde

Zdroj Upraviť