Choroby spojovky (MKCH-10)

H10 - H13: Choroby spojovky je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do VII. kapitoly MKCH-10 - Choroby oka a jeho adnexov.


H10 - ZÁPAL SPOJOVKY - CONJUNCTIVITIS
 • Nezahŕňa:
  • keratokonjunktivitídu (H16.2)
 • H10.0 - Mukopurulentná konjunktivitída
 • H10.1 - Akútna atopická konjunktivitída
 • H10.2 - Iná akútna konjunktivitída
 • H10.3 - Nešpecifikovaná akútna konjunktivitída
  • Nezahŕňa:
   • ophtalmiu neonatorum NS (P39.1)
 • H10.4 - Chronická konjunktivitída
 • H10.5 - Blefarokonjunktivitída
 • H10.8 - Iné konjunktivitídy
 • H10.9 - Nešpecifikovaná konjunktivitída


H11 - INÉ CHOROBY SPOJOVKY
 • Nezahŕňa:
  • keratokonjunktivitídu (H16.2)
 • H11.0 - Pterygium
  • Nezahŕňa:
   • pseudopterygium (H11.8)
 • H11.1 - Spojovkové degenerácie a depozity
  • Spojovková(é)
   • argióza
   • zrasty
   • pigmentácia
   • xeróza NS
 • H11.2 - Spojovkové jazvy
  • Symblefaron
 • H11.3 - Spojovkové krvácanie
  • Subkonjunktiválne krvácanie
 • H11.4 - Iné cievne choroby spojovky a cysty
  • Spojovková(ý)
   • aneuryzma
   • hyperémia
   • opuch
 • H11.8 - Iné špecifikované choroby spojovky
  • Pseudopterygium
 • H11.9 - Nešpecifikovaná choroba spojovky


H13* - CHOROBY SPOJOVKY PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • H13.0* - Filáriová infekcia spojovky (B74.-†)
 • H13.1* - Konjunktivitída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
  • akantamébová (B60.1†)
  • adenovírusová folikulárna (akútna) (B30.1†)
  • chlamýdiová (A74.0†)
  • difterická (A36.8†)
  • gonokoková (A54.3†)
  • hemoragická (akútna) (epidemická) (B30.3†)
  • herpetická [herpes simplex] (B00.5†)
  • meningokoková (A39.8†)
  • Newcastle (B30.8†)
  • zosterová (B02.3†)
 • H13.2* - Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde
 • H13.3* - Očný pemfigoid (L12.-†)
 • H13.8* - Iné choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde


ZdrojUpraviť