Iné choroby oka a očných adnexov (MKCH-10)

H55 - H59: Iné choroby oka a očných adnexov je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do VII. kapitoly MKCH-10 - Choroby oka a jeho adnexov.

H55 - NYSTAGMUS A INÉ NEPRAVIDELNÉ POHYBY OKA
 • Nystagmus
  • NS
  • kongenitálny
  • deprivačný
  • disociovaný
  • latentný
H57 - INÉ CHOROBY OKA A JEHO ADNEXOV
 • H57.0 - Anomálie funkcie zrenice
 • H57.1 - Bolesť oka
 • H57.8 - Iné špecifikované choroby oka a jeho adnexov
 • H57.9 - Nešpecifikovaná choroba oka a jeho adnexov
H58* - INÉ CHOROBY OKA A JEHO ADNEXOV PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • H58.0* - Anomálie funkcie zrenice pri chorobách zatriedených inde
  • Argyllov-Robertsonov fenomén zrenice syfilitický (A52.1†)
 • H58.1* - Zrakové oslabenie pri chorobách zatriedených inde
 • H58.8* - Iné bližšie určenie choroby oka a jeho adnexov zatriedených inde
  • Syfilitická okulopatia NEC
   • kongenitálna
    • včasná (A50.0†)
    • neskorá (A50.3†)
   • včasná (sekundárna) (A51.4†)
   • neskorá (A52.7†)
H59 - POZÁKROKOVÉ CHOROBY OKA A OČNÝCH ADNEXOV NEZATRIEDENÉ INDE
 • Nezahŕňa:
  • mechanickú komplikáciu pri
   • vnútroočnej šošovke (T85.2)
   • iných očných protézach, implantátoch a transplantátoch (T85.3)
  • pseudofakiu (Z96.1)
 • H59.0 - Syndróm sklovca po operácii katarakty
 • H59.8 - Iné pozákrokové choroby oka a jeho adnexov
  • Chorioretinálne jazvy po operácii pre odlúpenie
 • H59.9 - Nešpecifikované pozákrokové choroby oka a jeho adnexov

ZdrojUpraviť