Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku (MKCH-10)

H65 - H75: Choroby stredného ucha je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do VIII. kapitoly MKCH-10 - Choroby ucha a hlávkového výbežku.


H65 - NEHNISAVÝ ZÁPAL STREDNÉHO UCHA - OTITIS MEDIA NON SUPPURATIVA
 • Zahŕňa:
  • s myringitídou
 • H65.0 - Akútny serózny zápal stredného ucha
  • Akútny a subakútny zápal stredného ucha s tvorbou sekrétu
 • H65.1 - Iné akútne nehnisavé zápaly stredného ucha
  • Akútna a subakútna otitis media
   • alergická (hlienová) (súkrvicová) (serózna)
   • mukoidná
   • nehnisavá NS
   • sangvinolentná
   • séromucinózna
  • Nezahŕňa:
   • ušnú barotraumu (T70.0)
   • otitis media (akútnu) NS (H66.9)
 • H65.2 - Chronický serózny zápal stredného ucha
  • Zdĺhavý tubotympanálny katar
 • H65.3 - Chronický mukoidný zápal stredného ucha
  • Glejové ucho
  • Zdĺhavá otitis media
   • mucinózna
   • sekrečná
   • transudatívna
  • Nezahŕňa:
   • adhezívnu chorobu stredného ucha (H74.1)
 • H65.4 - Iné chronické nehnisavé zápaly stredného ucha
  • Zdĺhavá otitis media
   • alergická
   • exudatívna
   • nehnisavá NS
   • seromucinózna
   • s výtokom (nehnisavým)
 • H65.9 - Nešpecifikovaný nehnisavý zápal stredného ucha
  • Otitis media
   • alergická
   • katarálna
   • exudatívna
   • mukoidná
   • sekretorická
   • seromucinózna
   • serózna
   • transudatívna
   • s výtokom (nehnisavým)


H66 - HNISAVÝ A NEŠPECIFIKOVANÝ ZÁPAL STREDNÉHO UCHA
 • Zahŕňa:
  • s myringitídou
 • H66.0 - Akútny hnisavý zápal stredného ucha
 • H66.1 - Chronický tubotympanový hnisavý zápal stredného ucha
  • Benígny zdĺhavý hnisavý zápal stredného ucha
  • Zdĺhavá tubotympanová choroba
 • H66.2 - Chronický atikoantrálny hnisavý zápal stredného ucha
  • Zdĺhavá atikoantrálna choroba
 • H66.3 - Iný chronický hnisavý zápal stredného ucha
  • Zdĺhavý hnisavý zápal stredného ucha NS
 • H66.4 - Nešpecifikovaný hnisavý zápal stredného ucha
  • Hnisavý zápal stredného ucha NS
 • H66.9 - Nešpecifikovaný zápal stredného ucha
  • Otitis media
   • NS
   • akútna NS
   • chronická NS


H67 - ZÁPAL STREDNÉHO UCHA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • H67.0 - Zápal stredného ucha pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
  • Otitis media pri
   • šarlachu (A38†)
   • tuberkulóze (A18.6†)
 • H67.1 - Otitis media pri vírusových chorobách zatriedených inde
  • Otitis media pri
   • chrípke (J10 - J11†)
   • osýpkach (B05.3†)
 • H67.8 - Otitis media pri iných chorobách zatriedených inde


H68 - ZÁPAL A ZAPCHATIE SLUCHOVEJ TRUBICE
 • H68.0 - Zápal sluchovej trubice
 • H68.1 - Zapchatie sluchovej trubice
  • Kompresia sluchovej trubice
  • Stenóza sluchovej trubice
  • Striktúra sluchovej trubice


H69 - INÉ CHOROBY SLUCHOVEJ TRUBICE
 • H69.0 - Otvorená sluchová trubica - tuba patens
 • H69.8 - Iné špecifikované choroby sluchovej trubice
 • H69.9 - Nešpecifikované choroby sluchovej trubice


H70 - ZÁPAL HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU - MASTOIDITIS A PRÍBUZNÉ CHOROBY
 • H70.0 - Akútna mastoiditída
  • Absces hlávkového výbežku
  • Empyém hlávkového výbežku
 • H70.1 - Chronická mastoiditída
  • Karies hlávkového výbežku
  • Fistula hlávkového výbežku
 • H70.2 - Petrozitída - zápal pyramídy skalnej kosti
  • Zápal skalnej kosti (akútny) (chronický)
 • H70.8 - Iné mastoiditídy a podobné zmeny
 • H70.9 - Nešpecifikovaná mastoiditída


H71 - CHOLESTEATÓM STREDNÉHO UCHA
 • Cholesteatóm bubníkovej blany
 • Nezahŕňa:
  • cholesteatóm vonkajšieho ucha (H60.4)
  • návratný cholesteatóm dutiny po masteidektómii (H95.0)


H72 - PREDERAVENIE - PERFORÁCIA BUBNÍKOVEJ BLANY
 • Zahŕňa:
  • perforáciu bubníkovej blany
   • trvalú, po úraze
   • pozápalovú
 • Nezahŕňa:
  • traumatickú ruptúru bubníkovej blany (S09.2)
 • H72.0 - Centrálna perforácia bubníkovej blany
 • H72.1 - Atikova perforácia bubníkovej blany
  • Prederavenie pars flaccida bubníkovej blany
 • H72.2 - Iné okrajové perforácie bubníkovej blany
 • H72.8 - Iné perforácie bubníkovej blany
  • Perforácia
   • viacnásobná bubníkovej blany
   • úplná bubníkovej blany
 • H72.9 - Nešpecifikovaná perforácia bubníkovej blany


H73 - INÉ CHOROBY BUBNÍKOVEJ BLANY
 • H73.0 - Akútna myringitída
  • Akútna tympanitída
  • Bulózna myringitída
  • Nezahŕňa:
   • so zápalom stredného ucha (H65 - H66)
 • H73.1 - Chronická myringitída
  • Zdĺhavá tympanitída
  • Nezahŕňa:
   • so zápalom stredného ucha (H65 - H66)
 • H73.8 - Iné špecifikované choroby bubníkovej blany
 • H73.9 - Nešpecifikovaná choroba bubníkovej blany


H74 - INÉ CHOROBY STREDNÉHO UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU
 • H74.0 - Tympanoskleróza
 • H74.1 - Adhezívna choroba stredného ucha
  • Adhezívna otitída
  • Nezahŕňa:
   • glejové ucho (H65.3)
 • H74.2 - Diskontinuita a dislokácia sluchových kostičiek
 • H74.3 - Iné získané abnormality sluchových kostičiek
  • Ankylóza sluchových kostičiek
  • Čiastočná strata kostičiek
 • H74.4 - Polyp stredného ucha
 • H74.8 - Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku špecifikované
 • H74.9 - Choroba stredného ucha a hlávkového výbežku nešpecifikované


H75 - INÉ CHOROBY STREDNÉHO UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • H75.0 - Mastoiditída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
  • Tuberkulózna mastoiditída (A18.0†)
 • H75.8 - Iné špecifikované choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri chorobách zatriedených inde

ZdrojUpraviť