Choroby ucha a hlávkového výbežku (MKCH-10)

CHOROBY UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU (MKCH-10, H60 - H95) sú klasifikované ako VIII. kapitola Medzinárodnej klasifikácie chorôb.


Obsahuje tieto skupiny položiek

Kódy Popis
H60 - H62 Choroby vonkajšieho ucha
H65 - H75 Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku
H80 - H83 Choroby vnútorného ucha
H90 - H95 Iné choroby ucha


Nezahŕňa:

  • niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 - P96)
  • niektoré infekčné a parazitárne choroby (A00 - B99)
  • komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 - O99)
  • vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 - Q99)
  • choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00 - E90)
  • poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (S00 - T98)
  • nádory (C00 - D48)
  • subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 - R99)

ZdrojUpraviť