Choroby vnútorného ucha (MKCH-10)

H80 - H83: Choroby vnútorného ucha je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do VIII. kapitoly MKCH-10 - Choroby ucha a hlávkového výbežku.


H80 - OTOSKLERÓZA
 • Zahŕňa:
  • otospongiózu
 • H80.0 - Neobliterujúca otoskleróza postihujúca predsieňový oválny blok
 • H80.1 - Obliterujúca otoskleróza postihujúca predsieňový blok
 • H80.2 - Kochleárna otoskleróza
  • Otoskleróza postihujúca
   • kostené puzdro labyrintu
   • slimákový (okrúhly) blok
 • H80.8 - Iná otoskleróza
 • H80.9 - Nešpecifikovaná otoskleróza


H81 - PORUCHY VESTIBULÁRNEJ FUNKCIE
 • Nezahŕňa:
  • vertigo (ošiaľ)
   • NS (R42)
   • epidemické (A88.1)
 • H81.0 - Meniérova choroba
  • Hydrops labyrintu
  • Meniérov syndróm alebo Meniérov ošiaľ
 • H81.1 - Benígny paroxyzmálny ošiaľ
 • H81.2 - Vestibulárna neuronitída
 • H81.3 - Iný periférny ošiaľ
  • Lermoyezov syndróm
  • Vertigo
   • aurálne
   • otogénne
   • periférne NS
 • H81.4 - Ošiaľ centrálneho pôvodu
  • Centrálny polohový nystagmus
 • H81.8 - Iné poruchy vestibulárnej funkcie
 • H81.9 - Nešpecifikovaná porucha vestibulárnej funkcie
  • Vertiginózny (ošiaľový) syndróm NS


H82 - VERTIGINÓZNE (OŠIAĽOVÉ) SYNDRÓMY PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE


H83 - INÉ CHOROBY VNÚTORNÉHO UCHA
 • H83.0 - Labyrintitída
 • H83.1 - Fistula labyrintu
 • H83.2 - Dysfunkcia labyrintu
  • Hypersenzitivita labyrintu
  • Hypofunkcia labyrintu
  • Strata funkcie labyrintu
 • H83.3 - Vplyvy hluku na vnútorné ucho
  • Zvuková trauma
  • Strata sluchu vplyvom hluku
 • H83.8 - Iné špecifikované choroby vnútorného ucha
 • H83.9 - Nešpecifikovaná choroba vnútorného ucha

ZdrojUpraviť