Iné choroby ucha (MKCH-10)

H90 - H95: Iné choroby ucha je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do VIII. kapitoly MKCH-10 - Choroby ucha a hlávkového výbežku.


H90 - KONDUKTÍVNA A SENZORINEURÁLNA STRATA SLUCHU (NEDOČUJNOSŤ)
 • Zahŕňa:
  • kongenitálnu hluchotu
 • Nezahŕňa:
  • hluchonemotu NEC (H91.3)
  • hluchotu NS (H91.9)
  • stratu sluchu
   • NS (H91.9)
   • vyvolanú hlukom (H83.3)
   • ototoxickú (H91.0)
   • náhlu (idiopatickú) (H91.2)
 • H90.0 - Obojstranná strata sluchu prevodového typu
 • H90.1 - Jednostranná strata sluchu prevodového typu s neobmedzenou sluchovou schopnosťou na druhej strane
 • H90.2 - Nešpecifikovaná strata sluchu prevodového typu
  • Prevodová hluchota NS
 • H90.3 - Obojstranná percepčná strata sluchu
 • H90.4 - Jednostranná percepčná strata sluchu s neobmedzenou sluchovou schopnosťou na druhej strane
 • H90.5 - Nešpecifikovaná percepčná strata sluchu
  • Kongenitálna hluchota NS
  • Strata sluchu
   • centrálna NS
   • neurálna NS
   • perceptívna NS
   • senzorická NS
  • Senzorická hluchota NS
 • H90.6 - Obojstranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu
 • H90.7 - Jednostranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu s neobmedzenou sluchovou schopnosťou na druhej strane
 • H90.8 - Nešpecifikovaná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu


H91 - STRATA SLUCHU INÉHO TYPU
 • Nezahŕňa:
  • abnormálnu sluchovú percepciu (H93.2)
  • stratu sluchu klasifikovanú pod (H90.-)
  • stvrdnutý cerumen (H61.2)
  • stratu sluchu zavinenú hlukom (83.3)
  • psychogénnu hluchotu (F44.6)
  • prechodnú ischemickú hluchotu (H93.0)
 • H91.0 - Ototoxická strata sluchu (podľa potreby sa používa doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie toxického agens.
 • H91.1 - Starecká nedočujnosť
  • Presbyakúzia
 • H91.2 - Náhla idiopatická strata sluchu
  • Náhla strata počutia NS
 • H91.3 - Hluchonemota nezatriedená inde
 • H91.8 - Iná špecifikovaná strata sluchu
 • H91.9 - Nešpecifikovaná strata sluchu
  • Hluchota
   • NS
   • vo vysokej frekvencii
   • v nízkej frekvencii


H92 - BOLESŤ V UCHU - OTALGIA A VÝTOK Z UCHA - OTOREA
 • H92.0 - Otalgia
 • H92.1 - Otorea
  • Nezahŕňa:
   • vymokanie mozgovomiechového moku z ucha (G96.0)
 • H92.2 Otorágia
  • Nezahŕňa:
   • otorágiu po úraze - kód podľa typu poranenia


H93 - INÉ CHOROBY UCHA NEZATRIEDENÉ INDE
 • H93.0 - Degeneratívne a vaskulárne choroby ucha
  • Prechodná ischemická hluchota
  • Nezahŕňa:
   • stareckú nedočujnosť (H91.1)
 • H93.1 - Tinnitus
 • H93.2 - Iné abnormálne sluchové percepcie
  • Autofónia
  • Diplacusis
  • Hyperacusis
  • Prechodná zmena prahu sluchovej schopnosti
  • Nezahŕňa:
   • sluchové halucinácie (R44.0)
 • H93.3 - Choroby akustického nervu
  • Porucha VIII. hlavového nervu
 • H93.8 - Iné špecifikované choroby ucha
 • H93.9 - Nešpecifikovaná choroba ucha


H94 - INÉ CHOROBY UCHA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • H94.0 - Akustická neuritída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
  • Akustická neuritída pri syfilise (A52.1†)
 • H94.8* Iné špecifikované choroby ucha pri chorobách zatriedených inde


H95 - POZÁKROKOVÉ CHOROBY UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU NEZATRIEDENÉ INDE
 • H95.0 - Opakovaný cholesteatóm po mastoidektómii
 • H95.1 - Iné choroby po mastoidektómii
  • Chronický zápal v dutine po mastoidektómii
  • Granulácia v dutine po mastoidektómii
  • Hlienová cysta v dutine po mastoidektómii
 • H95.8 - Iné pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku
 • H95.9 - Nešpecifikované pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku

ZdrojUpraviť