Chotárny potok (prítok Piešťa)

Chotárny potok je potok v hornom Turca, v západnej časti okresu Turčianske Teplice. Je to pravostranný prítok Piešťa, meria 3,7 km a je tokom V. rádu.

Chotárny potok

(prítok Piešťa)

Dĺžka toku 3,7 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Turiec
Prameň Mačací zámok, Žiar
Ústie Piešť, Halaksince
Hydrologické poradie 4-21-05-041
Číslo recipienta 4-21-05-760?

PrameňUpraviť

Pramení v pohorí Žiar, v podcelku Horeňovo, na západnom svahu vrchu Mačací zámok (Misárske; 789,8 m n. m.), v lokalite Havranovo, v nadmorskej výške približne 760 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Na hornom toku tečie severovýchodným smerom, zľava priberá krátky prítok z lokality Štyri chotáre, sprava prítok prameniaci východne od Mačacieho zámku a opäť sprava aj prítok zo severozápadného svahu Podhorne (749,8 m n. m.). Potom sa esovito stáča, sprava priberá Ráztoku (0,9 km), stáča sa na sever a z ľavej strany priberá prítok z lokality Pavlová. Na dolnom toku sa najprv stáča východoseverovýchodným smerom, zľava priberá Opálený potok (1,3 km), potom sa stáča na sever a tečie v blízkosti samoty Halaksince na ľavom brehu. Napokon sa stáča na severozápad a severne od spomenutej samoty, na území obce Dubové, ústi v nadmorskej výške cca 519 m n. m. do Piešťa.