Christianizácia (šírenie kresťanstva)

Christianizácia alebo kristianizácia môže byť:

  • v širšom zmysle (synonymum: pokresťančovanie): obracanie väčšieho množstva ľudí alebo jednotlivcov na kresťanstvo (resp. bytie obracaný na kresťanstvo, t.j. stávanie sa kresťanom), pričom sa myslí obracanie najmä nepokrstených pohanov (kým pri podobnom pojme evanjelizácia sa myslí najmä šírenie kresťanstva medzi pokrstenými)
  • v užšom zmysle: v minulosti uskutočňovaný proces masového obracania (resp. bytie obracaný) celých etník či národov na kresťanstvo, zahŕňajúci zároveň aj pretváranie pôvodnej pohanskej kultúry tak, aby vyhovovala potrebám kresťanstva
Obraz Pokrstenie Kyjevčanov

Christianizácia v užšom zmysle sa uskutočňovala najmä misiami alebo prijatím kresťanstva z politických príčin alebo násilnými akciami (vojenské výpravy atď.).

Zdroj upraviť

Pozri aj upraviť