Chronickosť

rozlišovacia stránka

Chronickosť alebo chronicita môže byť:

  • vlastnosť byť dlhotrvajúci, zdĺhavý prípadne často sa opakujúci
  • v medicíne: vlastnosť byť pomaly vznikajúci alebo vlastnosť byť dlhotrvajúci, pomalosť alebo zdĺhavosť, pozri napr. chronické ochorenie

Opakom je akútnosť.

Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.