Chthonofylé

Chthonofylé alebo Chthonofyla (starogr. Χθονοφύλη – Chthonophylé) je v gréckej mytológii dcéra sikyónskeho kráľa Sikyóna a jeho manželky Zeuxippy.[1]

Zeuxippé, matka Chthonofyly, bola dcéra sikyónskeho kráľa Lamedóna. Keďže Lamedón zomrel bez potomka po meči, nástupcom trónu sa stal jeho zať Sikyón. Sikyón a Zeuxippé sa následne stali rodičmi jedinej dcéry Chthonofyly, ktorej sa s bohom Hermom narodil syn Polybos.[1] Chthonofylé sa potom vydala za Flianta, syna boha Dionýza a porodila mu syna Androdama.[2] Kráľovské žezlo v Sikyóne však neskôr prevzal jej prvorodený syn Polybos.[1][3]

Referencie a bibliografiaUpraviť

  1. a b c Pausanias. Pausaniás, cesta po Řecku I.. Praha : nakladatelství Svoboda, 1973. 66-602-22-8.6. S. 134.
  2. Pausanias. Pausaniás, cesta po Řecku I.. Praha : nakladatelství Svoboda, 1973. 66-602-22-8.6. S. 150.
  3. Eusebios, Kronika 2,175.