Chvojnica (prítok Nitry)

Chvojnica je potok na Hornej Nitre, na území okresu Prievidza. Je to pravostranný prítok Nitry s dĺžkou 15 km, je tokom IV. rádu.

PrameňUpraviť

Pramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Zliechovská hornatina, pod sedlom Kolenová v nadmorskej výške cca 780 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie juhovýchodným smerom cez Čičermanskú dolinu, sprava priberá najprv prítok z Ovsianskej doliny, následne z Promincľovej doliny, dvojitým oblúkom preteká cez chatovú osadu, priberá ľavostranný prítok z Hlbokej doliny a ďalej tečie cez obec Chvojnica, kde sprava priberá najprv Kamenistú a potom ďalší prítok z (druhej) Hlbokej doliny. Následne vstupuje do Hornonitrianskej kotliny, na riečke je vybudovaná vodná elektráreň. Ďalej Chvojnica rozširuje svoje koryto, preteká obcou Malinová a mení svoj smer toku na juh. Na území obce priberá významnejší pravostranný prítok z Bystrej doliny a za obcou taktiež pravostranný Lukavec. Vzápätí preteká východným okrajom Lazianskeho hája, vytvára niekoľko ohybov koryta a severne od obce Lazany sa stáča na východ. Neďaleko obce Nedožery-Brezany sa vlieva do Nitry.