Cieľ

rozlišovacia stránka

Cieľ môže byť:

  • miesto alebo predmet, ktoré (ktorý) sa má dosiahnuť alebo zasiahnuť, špecificky napr.:
    • miesto zameriavané pri streľbe, hádzaní a pod, napr. terč, pozri napr. terč
    • v športe: miesto, kde sa plánovito končia preteky, pozri cieľ (preteky)
  • stav či hodnota, ktorý (ktorá) sa má dosiahnuť, účel, zámer, pozri cieľ (zámer)


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.