Ciolkovského rovnica

Ciolkovského rovnica je rovnica vyjadrujúca v mechanike pohybu rakety v bezsilovom poli vzťah medzi rýchlosťou rakety a efektívnou výtokovou rýchlosťou plynov:
, kde je začiatočná hmotnosť rakety (pri štarte) a hmotnosť rakety počas horenia paliva v čase a je prirodzený logaritmus.

Graf Ciolkovskeho rovnice pre rôzne hodnoty výtokových rýchlosti.

Ak , kde je konečná hmotnosť (po vyhorení paliva), Ciolkovského rovnica sa označuje za Ciolkovského vzorec a pomer sa nazýva Ciolkovského číslo.

Encyklopédia astronómieTento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.