Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (angl. The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints), je náboženská spoločnosť založená Josephom Smithom v USA v roku 1830. Členovia tejto cirkvi sú ľudovo nazývaní mormóni (angl. Mormons). Cirkev sama seba považuje za jedinú cirkev oprávnenú Ježišom Kristom, ktorá dodržuje jeho pôvodné učenie.

Joseph Smith ml., zakladateľ cikrvi
Dvaja misionári

Svoje učenie členovia odvodzujú z nasledovných diel:

  • Z Biblie,
  • Z Knihy Mormon, ktorú mal podľa božského zjavenia preložiť zo zlatých dosiek odovzdaných anjelom Joseph Smith, a ktorá hovorí o osudoch Izraelitov presťahovaných v predkresťanskej ére do Ameriky,
  • Z Knihy náuky a zmlúv (angl. Doctrine and Covenants),
  • Z knihy Drahocenná perla (angl. Pearl of Great Price).

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní preberá mnohé z kresťanského vierovyznania. Učí, že Ježiš Kristus je Syn Boží a Spasiteľ ľudstva.

Ako jediná sa vyznačuje niektorými charakteristickými učeniami. Hlavným z nich je presvedčenie, že pôvodná Cirkev Ježiša Krista sa stratila zo Zeme krátko po jeho smrti. Táto cirkev bola nakoniec v polovici 19. storočia znovuzriadená spolu s jej náukami, jej organizáciou - vrátane Rady dvanástich apoštolov -, a jej právomocou. Aby sa rozlišovalo medzi terajšou a pôvodnou Cirkvou Ježiša Krista, znovuzriadená Cirkev je známa ako Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Termín „Svätý“ sa používa v pôvodnom, biblickom zmysle, ako označenie členov Cirkvi.

Členovia veria, že k znovuzriadeniu Kristovej Cirkvi došlo počas obdobia niekoľkých rokov tým, čo bolo pre nich najpozoruhodnejším zjavením od čias Krista - zjavením sa vzkrieseného Ježiša Krista a Boha Otca na jar roku 1820 mladému farmárskemu chlapcovi, ktorý sa modlil o poznanie, ku ktorej cirkvi sa má pridať.

Chlapcovi, 14- ročnému Josephovi Smithovi, bolo povedané, aby sa nepripojil k žiadnej z nich, ale že bude použitý ako nástroj, prostredníctvom ktorého bude znovuzriadená štruktúra, náuky a právomoc Cirkvi. Nasledovali ďalšie zjavenia a návštevy - ktorých svedkami boli často údajne aj iní ľudia.

Formálne bola Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní zorganizovaná vo Fayette v severovýchodnej časti Spojených štátov v apríli roku 1830 len šiestimi členmi.

Cirkev rýchlo rástla, ale odpor a prenasledovanie ju prinútili, aby sa presťahovala na západ. V roku 1844 bol Joseph Smith zabitý nepriateľským davom v Illinois. Členovia boli vyhnaní zo svojho mesta a ich domy boli spálené. Pod vedením veľkého kolonizátora Brighama Younga sa pustili do cestovania na západ naprieč Spojenými štátmi do údolia Veľkého Soľného jazera. Tam vybudovali Salt Lake City, v štáte Utah, ktoré je svetovým strediskom dnešnej Cirkvi.

Jednou z najcharakteristickejších čŕt Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní je dôraz na rodinný život. Cirkev učí, že práve rodina je najlepším miestom pre vyučovanie, zdieľanie a uplatňovanie hodnôt a merítok evanjelia. Silné rodiny podľa viery Cirkvi prispievajú k zdraviu komunity a národa. Svätí neskorších dní sú jediní kresťania, ktorí aktívne učia, že zvláštne náboženské obrady v chráme môžu zjednotiť rodinu na večnosť.

Svätí neskorších dní sú tiež známi svojim vyhýbaním sa alkoholu a tabaku, dôrazom na morálny spôsob života, na službu ostatným a sú taktiež známi ako tzv. dobrí občania. Veria, že sa majú neustále snažiť zlepšovať sa.

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní na Slovensku upraviť

Po vyzbieraní 33 tisíc podpisov sa 18. 10. 2006 Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní stala 17. registrovanou náboženskou spoločnosťou na Slovensku. Podľa odhadov má v súčasnosti niekoľko stoviek členov.

Externé odkazy upraviť