Citovaný dokument

Citovaný dokument je už zverejnená práca, z ktorej sa niečo preberá (myšlienka, výňatok – citát) do inej práce – do citujúceho dokumentu. Môže to byť kniha, článok v časopise, encyklopédia, slovník, rozhlasový alebo televízny dokument, film, elektronická správa (e-mail), CD-ROM, DVD nosič, elektronický časopis alebo zborník, www stránka[1] a pod.

ReferencieUpraviť

  1. KIMLIČKA, Štefan: Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2, 2004, s. 2. [1]

ZdrojeUpraviť

  • KIMLIČKA, Štefan. 2002. Príklady citácií a odporúčania podľa ISO 690 a ISO 690-2 {online}. Bratislava : Katedra, knižničnej a informačnej vedy FiF UK, 2004. 36 s. {Cit. 2009-10-14}. Dostupné na internete: http://vili.uniba.sk/AK/citovanie_priklady.pdf