Citovaný dokument je už zverejnená práca, z ktorej sa niečo preberá (myšlienka, výňatok – citát) do inej práce – do citujúceho dokumentu. Môže to byť kniha, článok v časopise, encyklopédia, slovník, rozhlasový alebo televízny dokument, film, elektronická správa (e-mail), CD-ROM, DVD nosič, elektronický časopis alebo zborník, www stránka[1] a pod.

Referencie upraviť

  1. KIMLIČKA, Štefan: Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2, 2004, s. 2. [1] Archivované 2011-11-25 na Wayback Machine

Zdroje upraviť