Citovanie (odkazovanie)

Citovanie alebo odkazovanie v bibliografii je uvedenie v jednom dokumente (najmä vedeckej práci), že bol v ňom použitý druhý (konkrétny) dokument (teda že boli použité výsledky, myšlienky, definície a pod. z druhého dokumentu), a uvedenie identifikácie tohto druhého dokumentu, spravidla pomocou bibliografickej citácie a/alebo bibliografického odkazu.[1][2][3]

Pod názvom citovanie sa obyčajne myslia či analyzujú najmä dva jeho aspekty[1][4]:

  1. etika citovania (citačná etika), ktorá odráža či a ako autor dodržiava etické normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch (v použitej literatúre);
  2. technika citovania, ktorá spočíva v spôsobe spájania citovaného miesta so záznamami o citovanom dokumente uvedenými v zozname bibliografických odkazov.

Citovanie je dôležitým atribútom vedeckých a odborných prác a vedeckej komunikácie. Ohlas, o ktorom svedčia bibliografické citácie, je dôležitý pre vedecký a odborný profil a rast autora. Počet bibliografických citácií je dôležitý pri evaluácii, akreditácii jednotlivých vedcov, odborníkov, vedeckých, pedagogických pracovníkov a celých pracovísk, ústavov, vysokých škôl, fakúlt, katedier.[1]

Referencie upraviť

  1. a b c citovanie. In: KATUŠČÁK, Dušan; MATTHAEIDESOVÁ, Marta; NOVÁKOVÁ, Marta. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. (Terminologický a výkladový slovník; zv. 6.) ISBN 80-08-02818-1. S. 55-56. (heslo je uvedené aj v : KATUŠČÁK, D.: Chrestomatia k základom bibliografie, 1998, S. 29 [1])
  2. citačná teória. In: KATUŠČÁK, Dušan; MATTHAEIDESOVÁ, Marta; NOVÁKOVÁ, Marta. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. (Terminologický a výkladový slovník; zv. 6.) ISBN 80-08-02818-1. S. 54-55. ; referencia. In: KATUŠČÁK, Dušan; MATTHAEIDESOVÁ, Marta; NOVÁKOVÁ, Marta. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. (Terminologický a výkladový slovník; zv. 6.) ISBN 80-08-02818-1. S. 281.
  3. ISO 5127:2017
  4. KIMLIČKA, Štefan: Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2, 2004, s. 2. [2] Archivované 2011-11-25 na Wayback Machine