Clunyjské hnutie alebo clunyjská reforma je katolícke reformné hnutie v 10.12. storočí za upevnenie autority cirkvi v duchovnom a kultúrnom živote a pápežskej moci, ktorého iniciátorom bol benediktínsky kláštor v Cluny pod vedením opáta Odona. Reforma silne ovplyvnila nielen kláštorný život, ale aj formovanie sa feudálneho duchovného a kultúrneho života vo Francúzsku, Anglicku a Španielsku.

Kláštor v Cluny

V oblasti vyučovania a vedy bol pre Cluny charakteristický cirkevný doktrínový konzervativizmus a prísne dodržiavaná ortodoxia názorov. Cluny vo Francúzsku uskutočnilo široký a dôsledný obrat smerom k dielam cirkevných otcov, od starovekých autorov prebralo nanajvýš formu literárneho výrazu napríklad v cirkevných hymnách. Bolo to prehĺbenie stanoviska školy v Auxerre a súčasne, hoci snáď ešte nie dosť jasne formulovaná reakcia na racionalizmus Alcuinovej školy a najmä na Eriugenu.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.