Coming out je v širšom zmysle vývinový proces, pri ktorom človek rozpoznáva a akceptuje svoju menšinovú emocionálnu a sexuálnu orientáciu alebo sexuálnu identitu (identifikáciu).

V užšom zmysle je to úkon zdôverenia sa s touto orientáciou alebo identitou iným osobám, alebo okamih, kedy človek prestane svoju orientáciu alebo identitu tajiť pred svojim okolím.

Výraz sa tiež používa v prenesenom význame ako úkon zdôverenia sa s osobným tajomstvom.

Etymológia

upraviť

Termín pochádza z anglického slovesa to come out: vyjsť, prenesene tiež debutovať, vyjsť s niečím na verejnosť, byť uvedený do spoločnosti, „vyplávať na povrch“, vysvitnúť.