Sexuálna identita

náhľad jedinca na vlastnú romantickú a sexuálnu orientáciu

Sexuálna identita alebo sexuálna identifikácia označuje biologické pohlavie, s ktorým sa daný jedinec narodí.[chýba zdroj]

Pohlavie a rod

upraviť

V anglosaskej literatúre existujú dva termíny, ktoré zodpovedajú slovenskému slovu pohlavie, a to sex a gender. Tieto termíny sa používajú špecificky pre sexuologické a sociologické aspekty spojené s vnímaním vlastného pohlavia. Pre pojem gender sa preto v slovenčine stále častejšie používa pôvodne gramatický termín rod. Sociologické (či sociopolitické) aspekty vnímania vlastného pohlavia preto opisuje článok rodová identita.

Sexuálna identita a sexuálna orientácia

upraviť

Pojmy sexuálna identita a sexuálna orientácia sa často zamieňajú. Identita označuje, ako jedinec vníma samého seba. Orientácia označuje objekt emocionálneho a erotického zamerania jedinca.