Sexuológia je náuka zaoberajúca sa pohlavným životom zo všetkých stránok (fyziologickej, lekárskej, psychologickej, pedagogickej, etickej, atď.).

Sexuológii ide predovšetkým o analýzu javov a tendencií v sexuálnom živote s ohľadom na ich biologický podklad a význam, teda v konečnom dôsledku o rozlíšenie toho, čo je v nich zdravé a čo treba podporovať a toho, čo základným tendenciám sexuality v prírode nezodpovedá. Ide teda v podstate o sexuálnu hygienu v širšom zmysle. Prirodzene nielen o hygienu pohlavných orgánov, ale predovšetkým o hygienu sexuálnych vzťahov a celého sexuálneho života, jeho prežívania celou bytosťou a so všetkými dôsledkami.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.