Ľudská sexualita

(Presmerované z Sexualita)

Ľudská sexualita je dôležitou súčasťou ľudského bytia počas celého života jednotlivca a zahŕňa pohlavie, rodovú identitu a rodové roly, sexuálnu orientáciu, erotiku, pôžitok, intímnosť a reprodukciu. Sexualita je prežívaná a vyjadruje sa v myšlienkach, predstavách, túžbach, názoroch, postojoch, hodnotách, správaní, sexuálnych praktikách, roliach a vzťahoch. Aj keď sexualita môže zahŕňať všetky tieto dimenzie, nie každý jednotlivec ich prežíva a vyjadruje v úplnosti. Sexualitu ovplyvňuje interakcia biologických, psychologických, sociálnych, ekonomických, politických, kultúrnych, etických, právnych, historických a náboženských či spirituálnych faktorov.

Prejavy ľudskej sexuality

Sexuálna orientácia

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Sexuálna orientácia

Sexuálna orientácia označuje skutočnú alebo prisudzovanú, citovú a/alebo sexuálnu náklonnosť jedinca k osobám opačného, alebo toho istého pohlavia. Existuje niekoľko druhov sexuálnych orientácií:

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť