Asexualita

rozlišovacia stránka

Asexualita môže byť:

 • v biológii a sexuológii:
  • absencia pohlavných žliaz[1][2][3], pozri pod pohlavná žľaza
  • absencia (resp. pohlavná bezvýraznosť v dôsledku absencie) zreteľne vyvinutých druhotných pohlavných znakov[4][5], pozri pod druhotný pohlavný znak
  • neprejavovanie sa pohlavnými znakmi; absencia pohlavia, nebytie samec ani samica; absencia (funkčných) pohlavných orgánov[6][7][8][9]
 • v biológii: asexuálna reprodukcia, t.j.:
 • v sexuológii: asexualizáciou (napr. operáciou či chemoterapiou) navodené vyradenie schopnosti rozmnožovania [1], pozri pod asexualizácia
 • v sexuológii a psychológii:
  • a) (trvalá alebo dočasná) absencia libida (pohlavného pudu) či sexuálnej túžby (=sexuálnej apetencie)[1][2][3][18][19][20][21] (v MKCH spadá pod: F52.0), b) absencia sexuálneho vzrušenia[22], c) (celožitovná alebo aspoň dlhodobá) absencia alebo nedostatok sexuálnej atrakcie (t.j. bytia sexuálne priťahovaný) k iným osobám, t. j. absencia alebo nedostatok sexuálnej túžby po iných osobách (Sexuálna atrakcia nezahŕňa napr. masturbáciu, kým sexuálna túžba ju zahŕňa)[19][20][21][23][24], d) (celožitovná alebo aspoň dlhodobá) absencia alebo nedostatok subjektívnej sexuálnej atrakcie (t.j. nie fyziologickej sexuálnej atrakcie)[19], e) absencia alebo nedostatok (klasickej) sexuálnej orientácie (V závislosti od autora je buď (subjektívna) sexuálna atrakcia to isté ako sexuálna orientácia alebo je (subjektívna) sexuálna atrakcia jadro pojmu sexuálna orientácia)[19][22], f) výsledok samoidentikácie osoby ako asexuálna osoba[19][23][21], pozri asexualita (nezáujem o sex)
  • absencia sexuálnej aktivity resp. sexu, resp. nespojitosť so sexom[25][21][22] (v užšom zmysle len absencia sexuálnej aktivity z feministických dôvodov[21])

Referencie

upraviť
 1. a b c asexualita. BORNEMAN, Ernest. Encyklopedie sexuality. Preklad Zuzana Jarešová, Petr Zemek. Praha : Victoria Publishing, [1994]. 666 s. ISBN 80-85605-17-1. S. 45.
 2. a b asexualita. In: KADLEC, Oskár, ed. Encyklopédia medicíny. Bratislava: Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1
 3. a b Asexualität. In: Roche Lexikon Medizin (5. Aufl.) [online]. roche.de, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online. Archivované 2019-04-26 z originálu.
 4. Učební texty a vzdělávací materiály z předmětu Praxe Agropodnikání [online]. szestabor.cz, 2014, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online. Archivované 2018-07-18 z originálu. S. 80
 5. asexualita. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 116.
 6. asexuálny. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6. ; asexualita. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 7. bezpohlavný. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 8. asexual [online]. merriam-webster.com, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
 9. asexuality [online]. medical-dictionary.thefreedictionary.com, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
 10. asexualita. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 401.
 11. asexualita. In: Malá československá encyklopedie 1 A – Č. Praha: Academia, 1984. S. 249.
 12. parthenogenesis 4. –In: BARROWS, Edward M.. Animal Behavior Desk Reference (A Dictionary of Animal Behavior, Ecology, and Evolution, Third Edition). [s.l.] : CRC Press, 2011. 800 s. ISBN 978-1-4398-3651-4. S. 452.
 13. BOYDEN, A. Is Parthenogenesis Sexual or Asexual Reproduction? In: Nature, Nov. 11, 1950, Vol. 166, S. 820 https://vdocuments.mx/is-parthenogenesis-sexual-or-asexual-reproduction.html
 14. automixis. –In: BARROWS, Edward M.. Animal Behavior Desk Reference (A Dictionary of Animal Behavior, Ecology, and Evolution, Third Edition). [s.l.] : CRC Press, 2011. 800 s. ISBN 978-1-4398-3651-4. S. 390.
 15. Automixis [online]. biology-online.org, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
 16. Neiman, M. , Sharbel, T. F. and Schwander, T. (2014), Genetic causes of transitions from sexual reproduction to asexuality in plants and animals. J. Evol. Biol., 27: 1346-1359. doi:10.1111/jeb.12357
 17. Röslein, J. Mutační a substituční tempo u sexuálních a klonálních forem: možný klíč k vysvětlení persistence sexu u modelové skupiny sekavců. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Praha. 2016, S. 8, 9[1]
 18. Asexualität. In: Lexikon der Psychologie.[CD-ROM] . Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl. ISBN 3-8274-0466-5
 19. a b c d e BOGAERT, A. F. Asexuality: What It Is and Why It Matters. In: The Journal of Sex Research. May 2015 [2]
 20. a b BOGAERT, Anthony F.. Understanding Asexuality. [s.l.] : Rowman & Littlefield Publishers, 2012. 192 s. ISBN 978-1-4422-0101-9. S. Ch. 2.
 21. a b c d e CARRIGAN, Mark; GUPTA, Kristina; MORRISON, Todd G.. Asexuality and Sexual Normativity (An Anthology). [s.l.] : Routledge, 2014. 140 s. ISBN 978-0-415-73132-4. S. kapitola Introduction.
 22. a b c BROTTO, L. Asexuality. In: CORPORATION, Marshall Cavendish. Sex and Society (Vol. 1). [s.l.] : Cavendish Square, 2010. 960 s. ISBN 978-0-7614-7905-5.
 23. a b A_sexualität [online]. queer-lexikon.net, 2017-09-28, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
 24. Queer Lexikon [online]. queer-lexikon.net, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online. Archivované 2018-07-18 z originálu.
 25. asexualita. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Asexualita
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.