Computer Modern

Computer Modern je rodina písiem, ktorú vytvoril profesor Donald Knuth a kompletne ju zdokumentoval v knihe The Computer Modern Typefaces. Písmo vytvoril v programe METAFONT, celá rodina obsahuje približne 75 rezov.

Ukážka textu vysádzaného písmom Computer Modern.

Computer Modern je moderné klasicistické písmo (tzv. statická antikva), ktoré vychádza z ryteckej predlohy písma Modern Monotype 8a. Hlavnými znakmi tohto písma sú výrazné rozdiely medzi tenkými a hrubými ťahmi a výborne prepracované znaky pre sadzbu matematiky.

Písmo Computer Modern je základnou súčasťou každej inštalácie programu TeX a je to predvolené (defaultné) písmo pre sadzbu v tomto programe. Obsahuje osem základných rezov:

Rôzne rezy písma Computer Modern.
  • stojatý (roman)
  • polotučný (bold face)
  • kurzívu (italic)
  • bezserifový (sans serif)
  • polotučnú kurzívu
  • strojopisný (typewritter style)
  • matematickú kurzívu (math italic)
  • matematické symboly

Pre prvé tri rezy existujú aj varianty pre použitie v rôznych veľkostiach (5, 7, 8, 9, 10 a 12 bodov), ktoré sa nelíšia len veľkosťou znakov, ale aj ich kresbou a šírkou. Okrem týchto patria do rodiny aj rôzne matematické a experimentálne rezy.

Computer Modern bolo vytvorené v programe METAFONT ako bitmapové, v súčasnosti existuje aj vo vektorových formátoch — TrueType, Type1 a OpenType.

Originálne písmo Computer Modern od Donalda Knutha nie je vhodné na sadzbu dokumentov v slovenskom jazyku, pretože neobsahuje potrebné akcentované znaky (á, é, í, š a pod.). Pre tieto účely existuje upravený česko-slovenský variant, tzv. CS-font.