Consequatur

Consequatur je konzulárnou obdobou agrémentu. Ide o súhlas prijímajúcej krajiny s vyslaním konzula z vysielajúcej krajiny.