Konzul je zástupca ministra zahraničných vecí vysielajúceho štátu v prijímajúcom štáte a tvorí súčasť tzv. Corps Consulaire (CC) - konzulárneho zboru (konzuli nie sú súčasťou diplomatického zboru).

Medzi úlohy konzula patrí ochrana, pomoc a administratívne služby občanom vysielajúcej, ako aj prijímajúcej krajiny. Zahŕňajú napríklad:

  • Právna pomoc
  • Právo sobášiť
  • Vybavovanie pasov
  • Vybavovanie víz (pre občanov prijímajúcej krajiny)

V prípade konzulov sa žiada pred ich vyslaním do prijímajúcej krajiny o udelenie "consequatur" (súhlasu) a po príchode sa konzul preukazuje "konzulským patentom" (a odovzdáva ho do rúk ministra zahraničných vecí prijímajúcej krajiny).

Konzulárne funkcie upraviť

  • Generálny konzul
  • Konzul
  • Vicekonzul
  • Konzulárny konateľ
  • Honorárny konzul (býva príslušníkom prijímajúceho štátu, funkciu konzula vykonáva bezplatne a vzťahujú sa na neho iba obmedzené výsady podľa Viedenského dohovoru)

Zdroje upraviť

Pozri aj upraviť