Konzulský patent

Konzulský patent je konzulárnou obdobou poverovacích listín. Ide o dokument vydaný ministrom zahraničných vecí vysielajúcej krajiny, ktorý poveruje konzula zastupovať jej záujmy v prijímajúcej krajine.