Crew Safety System

Crew Safety Systems (skratka CSS z angl. Systém pre bezpečnosť posádky) je súbor senzorov a ukazovateľov na palube vesmírnej lode, určených na detekciu zlyhania niektorého z riadiacich alebo podporných subsystémov. Dávajú posádke možnosť vyhodnotiť technický stav. CSS je zvyčajne schopný v prípade kritického stavu iniciovať automatické prerušenie.