Cvičenie (fáza vyučovania)

Cvičenie je fáza vyučovacieho procesu zameraná na overenie a prehĺbenie vedomostí, vytváranie senzorických, motorických zručností a intelektuálnych zbehlostí; ako upevňovacia metóda vyučovania zabezpečuje zámerné opakovanie, tréning s cieľom upevniť pozitívne záujmy, postoje, rozvinúť schopnosti a zručnosti (motorické aj intelektuálne), vytvoriť návyky potrebné v životnej praxi. Od jednoduchého opakovania sa odlišuje premenlivosťou podmienok a používaním vedomostí a zručností v nových súvislostiach.

Iné projektyUpraviť