Dóža (tal. doge < lat. dux - vodca) je historický titul vladára v niektorých republikách na Apeninskom polostrove, predovšetkým v Benátskej republike, Janovskej republike a Senerice. Vojvoda Amalfskej republiky sa tiež zvykne niekedy označovať ako dóža. V Benátkach sa titul používal v 7. - 18. storočí.