Dům bytové kultury

DBK, v časoch socializmu Dům bytové kultury (po slovensky Dom bytovej kultúry) je obchodný dom v Prahe, neďaleko od stanice metra Budějovická.

Pohľad na budovu
Interiér budovy
Dekorácia v betone vo stavbe

Je to relatívne veľká stavba zo štvorcovým pôdorysom, celkovo má osem poschodí, no vyzerá zvonku oveľa nižšia – jednotlivé poschodia totiž nie sú nad sebou; v jednej polovici sú nad sebou nepárne, v druhej párne a voči sebe nie sú v tej istej úrovni. V strede budovy sa nachádza veľký otvorený priestor a na jeho bokoch sú umiestnené eskalátory. Tento priestor sa však veľmi náročne klimatizuje. Architektmi stavby sú, rovnako ako v prípade Kotvy, manželia Machonínovci. Staval sa desať rokov, medzi rokmi 1971 a 1981. Po svojom otvorení bol vyhlásený za dom 21. storočia. V súčasnosti sa plánuje rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia najmä vnútra celej budovy.