Dynamic-link library

(Presmerované z DLL)

DLL (angl. Dynamic Link Library) je skratka pre dynamicky spojenú knižnicu. Táto knižnica sa používa po operačným systémom Windows od firmy Microsoft. Knižnice tohto typu zvyčajne majú koncovku DLL, OCX (knižnice s ovládacím prvkom ActiveX) alebo ICL (knižnice, ktoré obsahujú len ikony).