Daňový rezident (iné názvy: rezident, daňový tuzemec) je človek, ktorý má na území daného štátu trvalý pobyt alebo sa tam obvykle zdržiavia (ide o štát životných záujmov) aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku.[1] Na takéhoto rezidenta sa vzťahujú príslušné daňové predpisy štátu, v ktorom sa zdržiava, obvykle tam musí podať príslušné daňové priznanie a platiť daň z príjmov fyzickej osoby.

Zdroje Upraviť