Darina Bialeková

Darina Bialeková (* 6. júl 1934, Štrba, Slovensko) je slovenská archeologička. Špecializuje sa na včasný stredovek s dôrazom na slovanskú problematiku.

Darina Bialeková
slovenská archeologička
Narodenie6. júl 1934 (88 rokov)
Štrba, Slovensko

ŽivotopisUpraviť

Po štúdiu na Filozofickej fakulte UK Bratislava v rokoch 1952 - 1957 sa zamestnala v Archeologickom ústave SAV. V rokoch 1991 - 1996 bola vedúcou oddelenia včasného stredoveku SAV.

Absolvovala študijné pobyty v NDR (1965), ZSSR (1967), NSR (1969) a Egypte (1986).

V roku 1995 obdržala Striebornú čestnú plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách.

ČlenstváUpraviť

 • 1961 - 1973: Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV (vedecká tajomníčka)
 • 1974 - 1980: Komisia pre archeologickú topografiu Slovenska pri AÚ SAV (vedecká tajomníčka)
 • 1980 - 1988: Komisia pre archeologickú topografiu Slovenska pri AÚ SAV (predsedníčka)
 • 1990 - 1996: Rada vedeckých spoločnosti pri SAV
 • 1990 - 1996: Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV (predsedníčka)
 • 1991 - 1995: Grantová agentúra SAV pre vedy historické
 • 1991 - 1998: Vedecká rada AÚ SAV
 • L’union international d’archéologie slave
 • zakladateľka média Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV a Suplement SAS pri SAV

PublikácieUpraviť

 • Dávne slovanské kováčstvo (editorka a spoluautorka, Bratislava, 1981)
 • Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia I (Nitra, 1989)
 • Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia II (Nitra, 1992)
 • parciálna časť v siedmich monotematických publikáciách
 • časopisecké publikácie a patenty: vyše 270 publikačných jednotiek v domácich aj zahraničných periodikách a zborníkoch