Darlingtonov tranzistor

Darlingtonov tranzistor je dvojica tranzistorov v jednom puzdre. Ide spravidla o dva tranzistory rovnakej polarity (PNP alebo NPN), no existujú aj takzvané komplementárne zapojenia tranzistorov, ktoré sa vyznačujú vysokým stupňom zosilnenia.

Diagram Darlingtonovho tranzistora s využitím NPN tranzistorov.

Napríklad tranzistor BC517 je bežný darlingtonov tranzistor a BC516 je komplementárny typ.[chýba zdroj]