Decimeter (značka: dm) je jednotka dĺžky v metrickej sústave, zodpovedajúca jednej desatine (1×10−1) metra. Decimeter je v bežnej praxi zriedka používaná jednotka, používa sa napríklad v geodézii pri meraní výškopisu (nivelačná lata je označená v decimetroch.[1]

Prevod na iné jednotky dĺžkyUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. METÓDY MERANIA POLOHOPISU A VÝŠKOPISU [online]. [Cit. 2019-09-29]. [svf.uniza.sk/kgd/skripta/g1/kap09a.pdf Dostupné online.]