Dedenie

rozlišovacia stránka

Dedenie môže byť

  • v práve: prechod majetku a niektorých práv a povinností zomretej osoby na dedičov, pozri dedenie (právo)
  • v biológii: prenos genetickej informácie z generácie na generáciu, pozri dedenie (genetika)
  • v informatike:
  • tradovanie
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.