Defektológia (z lat. defectus = úbytok, nedostatok; z gr. logos = slovo, náuka) je veda o defektnom človeku (v etymologickom zmysle), t. j. o človeku postihnutom nejakým nedostatkom telesným, zmyslovým alebo duševným. Predmetom defektológie je defektivita.

Defektivite možno predchádzať a možno ju ovplyvňovať, alebo celkom likvidovať špeciálnymi pedagogickými prostriedkami, najmä metódami reedukácie, kompenzácie a rehabilitácie.


Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.