Defektor je označenie pre spravodajského dôstojníka, ktorý z vlastného rozhodnutia alebo po naverbovaní prešiel na stranu protivníka. Defektor môže pracovať ako dvojitý agent alebo utiecť do krajiny protivníka a tamojšej spravodajskej službe poskytne tajné informácie, s ktorými prišiel počas svojej práce agenta do styku. Býva potom vybavený novou identitou a ochranou, pretože domovská spravodajská služba môže usilovať o jeho únos či vraždu.
Motívom defekcie (prechod na stranu protivníka) môžu byť peniaze, odpor voči režimu alebo ideové názory. Materská služba vníma defektora ako zradcu a v domovskej krajine je často odsúdený, v krajnom prípade až na trest smrti.
Po defekcii vysoko postaveného dôstojníka tajnej služby môže dôjsť v materskej spravodajskej službe k úplnej reorganizácii, pretože hrozí riziko vyzradenia napríklad veľkého počtu agentov.
Medzi najznámejších česko-slovenských defektorov zo Štátnej bezpečnosti patria Ladislav Bittman a Josef Frolík.