Dejiny robotiky

 • Slovo robot prvýkrát použil Karel Čapek vo svojom diele R.U.R (Rossum´s Universal Robots) v roku 1920. Odvtedy sa toto slov používa na označenie robotov všeobecne, hoci Čapek ho použil na označenie humanoidných robotov. Výraz ROBOT je tu odvodený od slovíčka robota, vo význame nútená alebo otrocká práca. Čapkovo dielo prináša pochmúrny obraz budúcnosti ľudstva, nad ktorými prevezmú vládu roboty.
 • Podobne o robotoch ako o nadradenej rase, ktorú však vďaka diktatúre budeme môcť ovládať, zmýšľa aj Isaac Asimov vo svojom diele Run-around z roku 1942. Jeho prínosom sú v tomto diele publikované zákony robotiky, ktoré sú všeobecne uznávané.

Roboty sa však po boku ľudí objavujú už v dávnoveku, samozrejme skôr ako želanie než ako skutočnosť. Nasledujúce informácie o robotoch sú len výberom z množstva zmienok o nich. Spočiatku ich treba brať s rezervou.

 • Architas z Tarentu – Do kategórie bájok možno zaradiť informáciu o Architasovi z Tarentu, ktorý zostrojil okolo roku 400 pred Kr. dreveného holuba, schopného lietať.
 • Homér – vo svojom diele Iliada spomína ženu vyrobenú z čistého zlata, ktorá pomáhala Hefaistovi, bohovi ohňa, v jeho kováčskej dielni.
 • Albertus Magnus – arcibiskup mesta Regensburg, žil v 13. storočí, mal údajne androida vyrobeného z prírodných materiálov, akými bola koža, vosk, drevo a kov. Stál ako stráž pred jeho dverami a rozprával sa s návštevníkmi dovtedy, kým im Magnus nedovolil vstúpiť.

Tieto správy samozrejme nevzbudzujú veľkú dôveru. Napriek tomu existujú zariadenia, ktoré veľmi pravdepodobne existovali už v starovekom Egypte a Grécku, pričom ich možno označiť za roboty. Tieto civilizácie boli schopné vyrábať sochy zo zlata a boli natoľko zbehlé v mechanike, že do nich dokázali namontovať zariadenie umožňujúce týmto sochám robiť jednoduché pohyby. Keďže dokázali vykonávať jednoduché série úkonov, možno o nich tvrdiť, že boli robotmi.

 • Al-Jazárí – v 13. storočí napísal knihu o automatoch pod názvom „Kniha o poznaní duchaplných mechanických zariadení“. Kniha obsahuje aj ilustrácie mechanickej ženy, ktorá napĺňa a vypúšťa umývadlo.

Tak ako plynul čas, postupne ľudstvo získavalo čoraz väčšie vedomosti a realizácia robotov sa stávala stále reálnejšou. V 16. storočí, keď sa prudko začala rozvíjať mechanika, začali sa objavovať veľmi šikovne zostrojené mechanické zariadenia, medzi nimi aj roboty. Informácie, ktoré o nich máme, sú vcelku dôveryhodné, aj keď legendy samozrejme zveličujú.

 • Juanelo Tariano – zostrojil v 16. storočí androida v životnej veľkosti, ktorý pravidelne robil nákupy pre svojho pána, kráľa Karola V.
 • Leonardo Da Vinci – v roku 1645 nakreslil plány na zostavenie mechanického človeka.
 • Jacques de Vaucanson – vytvoril mechanického flautistu, androida, ktorý dokázal hrať na flaute niekoľko skladieb. Hral tak, že fúkal do flauty vzduch a prekladaním prstov na dierkach flauty hral melódiu. Ďalší Vaucansonov hudobník hral na provensálskej píštale, bubnoval na bubne a mľaskal pritom jazykom tak ako to robia provesálski hudobníci. Najdômyselnejším zariadením je mechanická kačica, ktorú zostrojil z niekoľko tisíc súčiastok. Dokázala chodiť, plávať a robiť všetko tak, ako skutočná kačica, vrátane toho, že zobala zrno, natrávila ho chemikáliami a ako exkrementy ho vylúčila z tela. Tieto Vaucansonove vynálezy boli verejne vystavené v roku 1738.
 • André a Pierre Drozovci – zostrojili a predviedli na výstave v Paríži mechanického pisára, ktorý písal pomerne dlhú vetu husacím brkom na papier, pritom sa pozeral, ako úhľadne píše a po dopísaní vety oprášil papier pieskom, ako sa to vtedy robievalo.

Po roku 1800 ustúpili hračky skutočnému využitiu mechaniky v priemysle a tvorba robotov ustúpila tvorbe pracovných strojov.

 • V roku 1839 postavil J. Moor mechanického človeka. Na jeho pohon použil parný stroj.

V roku 1939 firma Westinghouse postavila pre svetovú výstavu v New Yorku mechanického človeka pod názvom Electro spolu so psom Sparkom. Pohon bol už elektrický a robot dokázal chodiť, tancovať a počítať do desať. Psík dokázal chodiť, sadnúť si a vrčať.

Skutočná moderná história robotov sa dá datovať až od roku 1959, keď bolo dokázané, že robot je možné používať v priemyselnej výrobe a prvýkrát bol komerčne predaný robot, ktorý vyrobila firma Planet corporation. Odvtedy sa vývoj robotov neustále zrýchľuje.