Dejiny spásy (lat. historia salutis alebo historia sacra) je termín používaný v kresťanskej tradícii. Označuje ten aspekt dejín, v ktorom sa jediný a pravý BohOtec, Syn a Duch Svätý – rôznymi cestami a prostriedkami zjavuje, zmieruje a spája so sebou ľudí, ktorí sa odvracajú od hriechu.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.