Dejisko bojových operácií

Dejisko bojových operácií (iný názov: dejisko vojnových operácií) je územie, na ktorom sa rozvinuli armády a prebiehajú boje a operácie. S rozvojom vojenskej techniky sa dejisko bojových operácií postupne rozširovalo. Najskôr z pevniny na moria a neskôr oceány. Koncom devätnásteho storočia na vzdušný priestor a v druhe polovici dvadsiateho storčia aj na kozmický priestor (napr. Strategická obranná iniciatíva USA z 80-tych rokov 20. storočia).

Európske dejisko bojových operácií medzi 26.8. - 14.9.1944.

Vojenská veda sa v súvislosti s dejiskom bojových operácií najskôr zaoberala iba geografickými zvláštnosťami územia a ich vplyvom na možnosť vedenia operácií. Neskôr sa začal brať ohľad aj na politické a hospodárske vplyvy.

Dejisko bojových operácií môže byť aj veľmi rozsiahle a zahŕňať aj územia niekoľkých štátov prípadne morí.

Zdroje upraviť

  • KARPOV, Vladimír. Maršal Žukov. Jeho spolubojovníci a súperi vo vojne i v mieri.. Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. 704 s. ISBN 978-80-7451-453-1. S. 289.