Demokrati (film)

film

Demokrati je film režiséra Jozefa Zachara z roku 1980. Námetom filmu bol román Demokrati od Janka Jesenského.