Dentálny hygienik

Dentálny hygienik/hygienička je absolvent študijného programu dentálna hygiena. Je spôsobilý vykonávať profesiu dentálny hygienik v rámci parametrov klinických kompetencií ako súčasti komplexného systému zdravotnej starostlivosti o pacienta a udržania jeho zdravia, pracovať samostatne pod dohľadom zubného lekára a na jeho odporúčanie a vykonávať činnosti v preventívnej, liečebnej a edukačnej starostlivosti o stomatologických pacientov/klientov v oblasti dentálnej hygieny.

Dentálna hygienička