Depresia (ekonómia)

Depresia je v ekonómii:

O depresii v širšom zmysle pozri recesia. V tomto zmysle sa pojem depresia uprednostňoval najmä v minulosti a v marxistickej literatúre.

Depresia v užšom zmysleUpraviť

Konvenčne sa uvádza, že rozdiel medzi depresiou a recesiou je iba kvantitatívny. Recesia, ktorá prekročí nejakú konkrétnu mieru (teda napr. pokles reálneho HDP o viac než 10 %) je nazývaná depresiou.

Klasickou ukážkou depresie je obdobie tzv. Veľkej depresie v Spojených štátoch v rokoch 1929 – 1933, kedy HDP poklesol o takmer 33 %. Ďalšie obdobie depresie zažili Spojené štáty v rokoch 1937 – 1938, kedy HDP klesol o viac než 18 %. V povojnovom období potom Spojené štáty žiadnu depresiu nezažili: najväčší pokles HDP sa objavil v rokoch 1973 – 1975, kedy dosiahol zhruba 5 % a zostal tak v pásme recesie.