Veľká depresia

rozlišovacia stránka

Veľká depresia (angl. Great Depression) môže byť:

  • najčastejšie: svetová hospodárska kríza začiatkom 30. rokov 20. stor., pozri veľká hospodárska kríza
  • svetová hospodárska kríza, ktorá sa začala v roku 2007, synonymum: Veľká recesia, pozri hospodárska kríza od roku 2007
  • svetová hospodárska kríza v 70. – 90. rokoch 19. storočia, synonymum: Veľká recesia, pozri Veľká depresia (19. storočie)
  • zriedkavo: akákoľvek depresia, pri ktorej počas kontrakcie medzi vrcholom a dnom reálny HDP klesne o minimálne 25 % [1]

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.